top of page
TOP

XÍCH BĂNG TẢI

  Xích băng tải là một thiết bị cơ khí dùng để vận chuyển hàng hóa và vật liệu.

  Tùy theo địa hình, môi trường, tốc độ, khoảng cách vận chuyển và trọng lượng hàng hóa mà Tín Thành sẵn sàng cung cấp  các loại xích băng tải phù hợp bao gồm như các loại xích băng tải thông dụng như xích có tay gá (tai gá) ngang, đứng, ..., chốt rỗng, chốt dài, con lăn hông, ... vật liệu thép hợp kim, thép không gỉ (inox 304), nhựa. 

  Ngoài ra, chúng tôi có thể lên các đơn đặt hàng sản xuất cho quý khách với các loại xích băng tải lớn và đặc biệt khác nhau.

Xích.jpg
XÍCH CON LĂN TIÊU CHUẨN - LOẠI CÓ TAY GÁ (TAI GÁ) ĐÍNH KÈM

Xích băng tải loại xích con lăn tiêu chuẩn (hệ ANSI và hệ met) có thêm tai gá đính kèm.

・ Bởi vì bước xích nhỏ, nó có thể vận chuyển các vật nhỏ bằng cách sử dụng bước nhỏ và lý tưởng cho ứng dụng mà khoảng cách truyền tải ngắn.

・ Chạy nhẹ nhàng, êm ái và có thể di chuyển với tốc độ cao. 

XÍCH BĂNG TẢI  HỆ ANSI
Xích băng tải
XÍCH BĂNG TẢI  HỆ MÉT 
Xích bước đôi
XÍCH BƯỚC ĐÔI - LOẠI XÍCH BĂNG TẢI THÔNG DỤNG

Xích bước đôi có cấu tạo cơ bản giống như xích con lăn tiêu chuẩn, nhưng bước xích gấp đôi, má xích phẳng dễ dàng liên kết với tai gá đính kèm.

Xích bước đôi phù hợp ứng dụng có khoảng cách truyền tải tương đối dài hoặc tốc độ thấp.

XÍCH BƯỚC ĐÔI CON LĂN NHỎ

Xích bước đôi
Thông số xích bước đôi
Xích băng tải

XÍCH BƯỚC ĐÔI CON LĂN LỚN

Xích bước đôi
Thông số xích bước đôi
Xích bước đôi.jpg
Thông số chi tiết của xích:
- Xích con lăn nhỏ: C2040, C2050, C2060H, C2080H, C2100H, C2120H, C2160H
- Xích con lăn lớn  : C2042, C2052, C2062H, C2082H, C2102H, C2122H, C2162H
C2XX3.jpg
C2XX4.jpg
C2XX5.jpg
Xích bước đôi 1.jpg
Thông số chi tiết thông số tai gá A1 của xích:
- Xích con lăn nhỏ: C2040, C2050, C2060H, C2080H, C2100H, C2120H, C2160H
- Xích con lăn lớn  : C2042, C2052, C2062H, C2082H, C2102H, C2122H, C2162H
Thông số chi tiết thông số tai gá A2 của xích:
- Xích con lăn nhỏ: C2040, C2050, C2060H, C2080H, C2100H, C2120H, C2160H
- Xích con lăn lớn  : C2042, C2052, C2062H, C2082H, C2102H, C2122H, C2162H
Thông số chi tiết thông số tai gá K1 của xích:
- Xích con lăn nhỏ: C2040, C2050, C2060H, C2080H, C2100H, C2120H, C2160H
- Xích con lăn lớn  : C2042, C2052, C2062H, C2082H, C2102H, C2122H, C2162H
Thông số chi tiết thông số tai gá K2 của xích:
- Xích con lăn nhỏ: C2040, C2050, C2060H, C2080H, C2100H, C2120H, C2160H
- Xích con lăn lớn  : C2042, C2052, C2062H, C2082H, C2102H, C2122H, C2162H
Thông số chi tiết thông số tai gá SA1 của xích:
- Xích con lăn nhỏ: C2040, C2050, C2060H, C2080H, C2100H, C2120H, C2160H
- Xích con lăn lớn  : C2042, C2052, C2062H, C2082H, C2102H, C2122H, C2162H
Thông số chi tiết thông số tai gá SA2 của xích:
- Xích con lăn nhỏ: C2040, C2050, C2060H, C2080H, C2100H, C2120H, C2160H
- Xích con lăn lớn  : C2042, C2052, C2062H, C2082H, C2102H, C2122H, C2162H
Thông số chi tiết thông số tai gá SK1 của xích:
- Xích con lăn nhỏ: C2040, C2050, C2060H, C2080H, C2100H, C2120H, C2160H
- Xích con lăn lớn  : C2042, C2052, C2062H, C2082H, C2102H, C2122H, C2162H
Thông số chi tiết thông số tai gá SK2 của xích:
- Xích con lăn nhỏ: C2040, C2050, C2060H, C2080H, C2100H, C2120H, C2160H
- Xích con lăn lớn  : C2042, C2052, C2062H, C2082H, C2102H, C2122H, C2162H
Thông số chi tiết thông số chốt dài của xích:
- Xích con lăn nhỏ: C2040, C2050, C2060H, C2080H, C2100H, C2120H, C2160H
- Xích con lăn lớn  : C2042, C2052, C2062H, C2082H, C2102H, C2122H, C2162H

Xem chi tiết thông số từng loại xích

bottom of page