Puly răng (Timing pulley)
Puly đai thang

Dây curoa - Puly

Puly đai thang (V-Belt Pulley)
Dây đai răng (Timing-Belt)
GatesLogo.jpg
OPTIBELT.jpg
Bando-Logo-2.jpg