top of page
COKHIBK.jpg

XÍCH CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN ANSI

XÍCH 25 / P 6.35 mm
CÁC LOẠI XÍCH ANSI KHÁC
Xích 25
DÒNG XÍCH 25 CHÍNH HÃNG
Xích Tsubaki
Xích DID
Xích OCM
Thông số xích 25
TOP
Eo xích 25
Eo xích 25-1OL
Khóa xích 25
Khóa xích 25-1CL
Xích inox 25
Xích inox 25SS
Nhông xích 25
Thông số xích 25 TSUBAKI
TSUBAKI 25
Xích 25 Tsubaki
Xem_thêm.gif
Thông số xích DID 25
DID25
Xích DID 25
Xem_thêm.gif
OCM25
Thông số xích OCM 25
Xích OCM 25
bottom of page