COKHIBK.jpg

XÍCH CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN ANSI

 Xích 50 / P15.875mm
50-1R_edited.jpg
Khóa xích 50-1CL
Eo xích 50-1OL