top of page
COKHIBK.jpg

XÍCH CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN ANSI

XÍCH 40 / P 12.7 mm
CÁC LOẠI XÍCH ANSI KHÁC
Xích 40
DÒNG XÍCH 40 CHÍNH HÃNG
Xích Tsubaki
Xích DID
Xích OCM
Xích 40
Top
Khóa xích 40
Khóa xích 40-1CL
Eo xích 40
Eo xích 40-1OL
Thông số xích 40 TSUBAKI
Xích 40 Tsubaki
Thông số xích 40 Tsubaki
Xem_thêm.gif
Thông số xích DID 40
XÍCH DID40
Xích DID40
Xem_thêm.gif
Thông số xích OCM 40
Xích OCM40
Xích OCM 40
bottom of page