top of page
COKHIBK.jpg

XÍCH CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN ANSI

 XÍCH 35 / P 9.525 mm
CÁC LOẠI XÍCH ANSI KHÁC
Xích 35
TOP
DÒNG XÍCH 35 CHÍNH HÃNG
Xích Tsubaki
Xích DID
Xích OCM
Xích 35
Khóa xích 35
Khóa xích 35-1CL
Eo xích 35
Eo xích 35-1OL
Xích inox 35
Nhông xích 35
Xích 35 inox 304
Thông số xích 35 TSUBAKI
Xích 35 Tsubaki
Thông số xích 35 Tsubaki
Xem_thêm.gif
Thông số xích DID 35
Xích DID35
Thông số xích DID35
Xem_thêm.gif
Thông số xích OCM 35
Xích OCM35
35 OCM.jpg
bottom of page