top of page
Nhông xích công nghiệp

NHÔNG XÍCH CÔNG NGHIỆP

Nhông xích (nhông sên, bánh răng xích, đĩa xích) là một phần quan trọng trong hệ thống truyền động, nếu hỏng hóc sẽ dẫn đến thời gian ngừng hoạt động kéo dài và có thể làm hỏng cả hệ thống. Cơ khí Tín Thành sản xuất nhông xích từ thép và xử lý nhiệt với chất lượng cao để đáp ứng mọi thách thức mà trong quá trình xử dụng có thể gặp phải.

Chịu được tải trọng va đập và mài mòn - và yêu cầu bảo dưỡng tối thiểu - nhông xích của chúng tôi sản xuất và cung cấp trên thị trường được kết hợp hoàn hảo với bất kỳ dòng xích công nghiệp nào. 

Nhông xích
TOP

Nhông xích không gù

Nhông xích có gù

Nhông xích gù 2 bên

Nhông xích nhiều dãy

Nhông xích đơn nhiều dãy

Nhông xích đặc biệt

Nhông xích (đĩa xích) theo tiêu chuẩn ANSI
Nhông xích (đĩa xích) theo hệ mét
Nhông xích (đĩa xích) bước đôi

Bước xích 76.2mm

Bước xích 101.6mm

Bước xích 63.5mm

Bước xích 63.5mm

Bước xích 76.2mm

Bước xích 101.6mm

Nhông xích
Nhông xích cùi một bên (loại B)
Nhông miếng
Nhông xích không cùi (loại A)
Nhông xích 80
Nhông xích 80
Thông số nhông 80
Đường kính đáy răng

Thông số nhông xích 80

ĐVT: mm

Thông số xích 80 tương ứng nhông xích 80

·Xích                         : 80-1R

·Bước xích:               : (P) 25.4 mm

·Bề rộng con lăn       : (W) 15.88 mm

·Đường kính con lăn: (Dr) 15.88 mm

Thông số xích tương ứng nhông 80
Nhông xích 100
Nhông xích 100
Thông số nhông 100
Đường kính đáy răng

Thông số nhông xích 100

ĐVT: mm

Thông số xích 100 tương ứng nhông xích 100

·Xích                         : 100-1R

·Bước xích:               : (P) 31.75 mm

·Bề rộng con lăn       : (W) 19.05 mm

·Đường kính con lăn: (Dr) 19.05 mm

Thông số xích tương ứng nhông 100
Nhông xích 120
Nhông xích 120
Thông số nhông 120
Đường kính đáy răng

Thông số nhông xích 120

ĐVT: mm

Thông số xích 120 tương ứng nhông xích 120

·Xích                         : 120-1R

·Bước xích:               : (P) 38.1 mm

·Bề rộng con lăn       : (W) 25.4 mm

·Đường kính con lăn: (Dr) 23.5 mm

Thông số xích tương ứng nhông 120
Nhông xích 140
Nhông xích 140
Thông số nhông 140
Đường kính đáy răng

Thông số nhông xích 140

Thông số xích 140 tương ứng nhông xích 140

·Xích                         : 140-1R

·Bước xích:               : (P) 44.45 mm

·Bề rộng con lăn       : (W) 25.22 mm

·Đường kính con lăn: (Dr) 25.4 mm

Thông số xích tương ứng nhông 140
Nhông xích 160
Nhông xích 160
Thông số nhông 160
Đường kính đáy răng

Thông số nhông xích 160

Thông số xích 160 tương ứng nhông xích 160

·Xích                         : 160-1R

·Bước xích:               : (P) 50.8 mm

·Bề rộng con lăn       : (W) 31.55 mm

·Đường kính con lăn: (Dr) 28.58 mm

Thông số xích tương ứng nhông 160
bottom of page