top of page
TOP
XÍCH BƯỚC ĐÔI - LOẠI XÍCH BĂNG TẢI THÔNG DỤNG

Xích bước đôi có cấu tạo cơ bản giống như xích con lăn tiêu chuẩn, nhưng bước xích gấp đôi, má xích phẳng dễ dàng liên kết với tai gá đính kèm.

Xích bước đôi phù hợp ứng dụng có khoảng cách truyền tải tương đối dài hoặc tốc độ thấp.

Xích băng tải
Xích C2040

XÍCH C2042

xích C2042
Xích C2042
Eo xích C2042
Khóa xích C2042
XÍCH C2042 CÓ TAI  A1
C2040
C2040 A1 L1 1.jpg
XÍCH C2042 CÓ TAI  A2
Xích C2040
C2040 A2 L1 2.jpg
XÍCH C2042 CÓ TAI  K1
Xích C2040
C2040 K1 L1 1.jpg
XÍCH C2042 CÓ TAI  K2
Xích C2040
C2040 K2 L1 1.jpg
XÍCH C2042 CÓ TAI  SA1
Xích C2040
Xích C2040
XÍCH C2042 CÓ TAI  SA2
C2040 SA2.jpg
C2040 SA2 L1.jpg
XÍCH C2042 CÓ TAI  SK1
Xích C2040
Xích C2040
XÍCH C2042 CÓ TAI  SK2
Xích C2040
Xích C2040
XÍCH C2042 CHỐT DÀI 
Xích C2040 chốt dài
Xích C2040 chốt dài
Xích C2040 chốt rỗng
C2040 HP 1.jpg
XÍCH C2042 CHỐT RỖNG
Waves
REMOTE ESCAPES
bottom of page