Puly răng (Timing pulley)

Puly răng và dây đai răng có cùng bước răng tạo thành hệ thống chuyển động đồng bộ. Puly răng được sử dụng trong hệ thống truyền tải nơi mà sự ổn định về tốc độ là rất quan trọng trong thiết kế. Sự chuyển động đồng bộ của những dây đai này bền, hiệu quả cao và phù hợp với các ứng dụng khác nhau.

Các loại puly răng

Puly răng
H
T5
XH
8M
T10
14M
AT5
AT10