top of page

Puly răng (Timing pulley)

Puly răng và dây đai răng có cùng bước răng tạo thành hệ thống chuyển động đồng bộ. Puly răng được sử dụng trong hệ thống truyền tải nơi mà sự ổn định về tốc độ là rất quan trọng trong thiết kế. Sự chuyển động đồng bộ của những dây đai này bền, hiệu quả cao và phù hợp với các ứng dụng khác nhau.

Các loại puly răng

Puly răng
H
T5
XH
8M
T10
14M
AT5
AT10

Đăng ký thông tin bên dưới

Chúng tôi sẽ gửi password vào email của bạn

Tên

Số điện thoại

Email

bottom of page