gia công puly

PULY RĂNG XL

pulley BF 1 1.jpg
Bước răng XL: 5.08mm
pulley AF 2.jpg
gia công puly răng
Thông số puly XL