gia công puly

PULY RĂNG 5M

pulley BF 1.jpg
pulley AF 2.jpg
PULY1.jpg
Bước răng 5M: 5 mm
Thông số puly 5M