top of page
Gia công cơ khí

  Bánh răng tùy chỉnh không phải là bánh răng với các thông số kỹ thuật được xác định. Mặc dù vẫn giữ một số thông số cơ bản nhưng nhìn chung bánh răng tùy chỉnh có nhiều điểm đặc biệt như hình dạng răng, lỗ trục, rãnh then, bề rộng, góc xoắn, độ cứng răng, đánh bóng hoặc không, và các yêu cầu kỹ thuật cần thiết cho các loại máy khác nhau dựa trên thiết kế.

Các bánh răng tùy chỉnh được đề cập ở đây là những bánh răng được sản xuất theo các thông số kỹ thuật bánh răng khác nhau trong các bản vẽ được nhà sản xuất thiết kế riêng cho người sử dụng. 

Sửa chữa và gia công

Sửa chữa và gia công thêm các chi tiết trên sản phẩm, ví dụ như chiết rãnh, làm lỗ cốt, sọc chốt (then), taro lỗ vít, ...

Bánh răng
Sản phẩm tiêu chuẩn
gia công bánh răng
Sản phẩm sau khi gia công
Bánh răng
Sản phẩm tiêu chuẩn
gia công bánh răng
Sản phẩm sau khi gia công
Thanh răng
Sản phẩm tiêu chuẩn
gia công bánh răng
Sản phẩm sau khi gia công
gia công bánh răng
Sản phẩm tiêu chuẩn
gia công bánh răng
Sản phẩm sau khi gia công
bánh răng
bánh răng
bánh răng trụ
bánh răng trụ thẳng
bánh răng trụ thẳng
bánh răng trụ
bánh răng
bánh răng trụ nghiêng
bánh răng trụ nghiêng
bánh răng trụ nghiêng
trục bánh răng
Trục bánh răng
bánh răng trụ nghiêng
bánh răng côn xoắn
bánh răng côn thẳng
bánh răng côn xoắn
bánh răng
bánh răng nhựa
bánh răng đồng thau
bánh răng nhựa
thanh răng
thanh răng
thanh răng
thanh răng
bottom of page