top of page

DÂY CUROA ĐAI THANG (V-BELT)

THƯƠNG HIỆU

GatesLogo.jpg
megadyne-group-logo-vector.png
Logo-Optibelt-RGB.png
Bando-logo-A00C3A8107-seeklogo.com.png
contitech.jpg
121241124124-6735.png
Mitsuboshi.jpg
slider_mitsuba.png

CÁC LOẠI DÂY ĐAI THANG

DÂY CUROA BẢN D
DÂY CUROA BẢN E
Dây curoa A18 Optibelt
Dây curoa A24 Contitech
Dây curoa A26 Contitech
Dây curoa bản A
Dây curoa A18
Dây curoa A24
Dây curoa A26
Dây curoa A36 Contitech
Dây curoa A48 Contitech
Dây curoa A51 Contitech
DÂY A.jpg
Kích thước dây curoa bản A
Dây curoa A36
Dây curoa A48
Dây curoa A51
Dây curoa A56 Contitech
Dây curoa A56
A96 CONTINENTAL 1.jpg
Dây curoa A96
Dây curoa A110 Optibelt
Dây curoa A110
Dây curoa bản B
Kích thước dây curoa bản B
DÂY B.jpg
Dây curoa B32
Dây curoa B34 Contitech
Dây curoa B41 Contitech
Dây curoa B32
Dây curoa B34
Dây curoa B41
Dây curoa B49 Contitech
Dây curoa B49
Dây curoa B65 Contitech
Dây curoa B65
Dây curoa B53 Optibelt
Dây curoa B53
Dây curoa B78 Optibelt
Dây curoa B78
Dây curoa B61 Optibelt
Dây curoa B61
Dây curoa B82 Optibelt
Dây curoa B82
Dây curoa B90 Contitech
Dây curoa B90
Dây curoa B135 Contitech
Dây curoa B135
Dây curoa B94 Megadyne
Dây curoa B94
Dây curoa B160 Contitech
Dây curoa B160
Dây curoa B101 Megadyne
Dây curoa B101
Dây curoa B162 Contitech
Dây curoa B162
Dây curoa C60 Megadyne
Dây curoa C60
Dây curoa C144 Megadyne
Dây curoa C144
Dây curoa bản C
Dây curoa C162 Optibelt
Dây curoa C162
Kích thước dây curoa bản B
DÂY C.jpg
Dây curoa C210 Contitech
Dây curoa C210
bottom of page