top of page

Chúng tôi cung cấp hai dòng khớp nối xích cao cấp của Nhật (KC) và của Đài Loan (CHC)

 

Khớp nối xích

Bao gồm các loại: khớp nối xích KC3012, khớp nối xích KC4012, khớp nối xích KC4016, khớp nối xích KC5014, khớp nối xích KC5016, khớp nối xích KC5018, khớp nối xích KC6018, khớp nối xích KC6020, khớp nối xích KC6022, khớp nối xích KC8018, khớp nối xích KC8020, khớp nối xích KC8022, khớp nối xích KC10020, khớp nối xích KC12018, khớp nối xích KC12022, 

 

Khớp nối xích

Bao gồm các loại: khớp nối xích CHC3812, khớp nối xích CHC4012, khớp nối xích CHC4016, khớp nối xích CHC5016, khớp nối xích CHC5018, khớp nối xích CHC6018, khớp nối xích CHC6022, khớp nối xích CHC8018, khớp nối xíchCHC8022, khớp nối xích CHC10020, khớp nối xích CHC12018, khớp nối xích CHC12022, khớp nối xích CHC16018, khớp nối xích CHC16022, khớp nối xích CHC20018, khớp nối xích CHC20022, 

 

bottom of page