top of page

Xích con lăn truyền động

Thành phần cấu tạo của xích con lăn

Phụ kiện kèm theo

Sản phẩm

Xích con lăn tiêu chuẩn
            JIS, ANSI
Xích con lăn tiêu chuẩn
            Anh (BS)
Xích con lăn tự bôi trơn
  Xích con lăn tiêu chuẩn loại tải lớn - độ bền cao
Xích thép không gỉ
Xích được xử lý bề mặt
Xích con lăn bán tiêu chuẩn
Xích lá
bottom of page