top of page

XÍCH CÔNG NGHIỆP

SẢN PHẨM

Xích con lăn chuẩn ANSI
Xích tải kèm phụ kiện
Xích con lăn nhiều dãy
Xích thép không gỉ
Xích bước đôi
Xích lá
Xích con lăn chuẩn Châu Âu
Xích tải nặng
bottom of page