top of page

XÍCH CÔNG NGHIỆP

SẢN PHẨM

Xích con lăn chuẩn ANSI
Xích con lăn nhiều dãy
Xích bước đôi
Xích con lăn chuẩn Châu Âu
Xích thép không gỉ
Xích lá
Xích tải kèm phụ kiện
Xích tải nặng
bottom of page