gia công puly

PULY RĂNG 3M

pulley BF 1.jpg
pulley AF 2.jpg
PULY1.jpg
Bước răng 3M: 3 mm
Thông số puly 3M