top of page

THƯƠNG HIỆU

SKF.jpg
Bạc đạn SKF
NACHI.jpg
Bạc đạn Nachi
NSK.jpg
Bạc đạn NSK
KOYO.jpg
Bạc đạn Koyo
fag.jpg
Bạc đạn Fag
ntn.jpg
Bạc đạn NTN
asahi.jpg
Bạc đạn Asahi

VÒNG BI - BẠC ĐẠN TRÒN

Bản vẽ.jpg

Vòng bi đỡ tự lựa

Bac dan tron.gif
 Bạc đạn NSK 6200VV
Bạc đạn NSK 6200 
Bạc đạn NACHI 6202-2NSE
Bạc đạn Nachi 6202 
Bạc đạn KOYO 6003-2RSCM
Bạc đạn KOYO 6203 
Bạc đạn NACHI 6005ZZE
Bạc đạn Nachi 6005 
Bạc đạn KOYO 6006-2RSCM
Bạc đạn KOYO 6006 
Bạc đạn SKF 6203-2RS1
Bạc đạn SKF 6203
Bạc đạn NSK 6004
Bạc đạn NSK 6204
Bạc đạn NACHI 6208ZZE
Bạc đạn Nachi 6208 
Bạc đạn 6201 NSK
Bạc đạn NSK 6201
Bạc đạn FAG 6206-2RSR
Bạc đạn FAG 6206
Bạc đạn NACHI 6302-2NSE
Bạc đạn Nachi 6302 
Bạc đạn NACHI 6205ZZE
Bạc đạn Nachi 6205 
Bạc đạn SKF 6207-2RS1
Bạc đạn SKF 6207
Bạc đạn KOYO 6210-2RS
Bạc đạn KOYO 6207-2RSC3
Bạc đạn KOYO 6210 
Bạc đạn KOYO 6207 
bottom of page