top of page

THƯƠNG HIỆU

SKF.jpg
Bạc đạn SKF
NACHI.jpg
Bạc đạn Nachi
NSK.jpg
Bạc đạn NSK
KOYO.jpg
Bạc đạn Koyo
fag.jpg
Bạc đạn Fag
ntn.jpg
Bạc đạn NTN
asahi.jpg
Bạc đạn Asahi

VÒNG BI - BẠC ĐẠN ĐỠ CHẶN

bản vẽ bd dc.jpg

Vòng bi đỡ tự lựa

Bac dan do chan.gif
7003 FAG 1.jpg
7004 NSK.jpg
7009 SKF 1.jpg
7012 NSK 1.jpg
7013 NSK 2.jpg
7204 nachi 1.jpg
bottom of page