Nhông xích công nghiệp

NHÔNG XÍCH CÔNG NGHIỆP

Nhông xích (nhông sên, bánh răng xích, đĩa xích) là một phần quan trọng trong hệ thống truyền động, nếu hỏng hóc sẽ dẫn đến thời gian ngừng hoạt động kéo dài và có thể làm hỏng cả hệ thống. Cơ khí Tín Thành sản xuất nhông xích từ thép và xử lý nhiệt với chất lượng cao để đáp ứng mọi thách thức mà trong quá trình xử dụng có thể gặp phải.

Chịu được tải trọng va đập và mài mòn - và yêu cầu bảo dưỡng tối thiểu - nhông xích của chúng tôi sản xuất và cung cấp trên thị trường được kết hợp hoàn hảo với bất kỳ dòng xích công nghiệp nào. 

Nhông xích
 

Nhông xích không gù

Nhông xích có gù

Nhông xích gù 2 bên

Nhông xích nhiều dãy

Nhông xích đơn nhiều dãy

Nhông xích đặc biệt

Nhông xích (đĩa xích) theo tiêu chuẩn ANSI
Nhông xích (đĩa xích) theo hệ mét
Nhông xích (đĩa xích) bước đôi

Bước xích 76.2mm

Bước xích 101.6mm

Bước xích 63.5mm

Bước xích 63.5mm

Bước xích 76.2mm

Bước xích 101.6mm

 
Nhông xích 06B
Thông số nhông xích 06B

Thông số nhông xích 06B

ĐVT: mm

Thông số xích 06B tương ứng nhông xích 06B

·Xích                         : 06B-1R

·Bước xích:               : (P) 9.525 mm

·Bề rộng con lăn       : (W) 5.72 mm

·Đường kính con lăn: (Dr) 6.35 mm

Thông số xích tương ứng nhông 06B
 
Nhông xích 08B
Thông số nhông xích 08B

Thông số nhông xích 08B

ĐVT: mm

Thông số xích 08B tương ứng nhông xích 08B

·Xích                         : 08B-1R

·Bước xích:               : (P) 12.7 mm

·Bề rộng con lăn       : (W) 7.75 mm

·Đường kính con lăn: (Dr) 8.51 mm

Thông số xích tương ứng nhông 08B
Nhông xích 10B
 
Thông số nhông xích 10B

Thông số nhông xích 10B

ĐVT: mm

Thông số xích 10B tương ứng nhông xích 10B

·Xích                         : 10B-1R

·Bước xích:               : (P) 15.875mm

·Bề rộng con lăn       : (W) 9.65 mm

·Đường kính con lăn: (Dr) 10.16 mm

Thông số xích tương ứng nhông 10B
Nhông xích 12B
 
Thông số nhông xích 12B

Thông số nhông xích 12B

Thông số xích 12B tương ứng nhông xích 12B

·Xích                         : 12B-1R

·Bước xích:               : (P) 19.05 mm

·Bề rộng con lăn       : (W) 11.68 mm

·Đường kính con lăn: (Dr) 12.07 mm

Thông số xích tương ứng nhông 12B
Nhông xích 16B
 
Thông số nhông xích 16B

Thông số nhông xích 16B

Thông số xích 16B tương ứng nhông xích 16B

·Xích                         : 16B-1R

·Bước xích:               : (P) 25.4 mm

·Bề rộng con lăn       : (W) 17.02 mm

·Đường kính con lăn: (Dr) 15.88 mm

Thông số xích tương ứng nhông 16B