Nhông xích công nghiệp

NHÔNG XÍCH CÔNG NGHIỆP

Nhông xích (nhông sên, bánh răng xích, đĩa xích) là một phần quan trọng trong hệ thống truyền động, nếu hỏng hóc sẽ dẫn đến thời gian ngừng hoạt động kéo dài và có thể làm hỏng cả hệ thống. Cơ khí Tín Thành sản xuất nhông xích từ thép và xử lý nhiệt với chất lượng cao để đáp ứng mọi thách thức mà trong quá trình xử dụng có thể gặp phải.

Chịu được tải trọng va đập và mài mòn - và yêu cầu bảo dưỡng tối thiểu - nhông xích của chúng tôi sản xuất và cung cấp trên thị trường được kết hợp hoàn hảo với bất kỳ dòng xích công nghiệp nào. 

Nhông xích
 

Nhông xích không gù

Nhông xích có gù

Nhông xích gù 2 bên

Nhông xích nhiều dãy

Nhông xích đơn nhiều dãy

Nhông xích đặc biệt

Nhông xích (đĩa xích) theo tiêu chuẩn ANSI
Nhông xích (đĩa xích) theo hệ mét
Nhông xích (đĩa xích) bước đôi

Bước xích 76.2mm

Bước xích 101.6mm

Bước xích 63.5mm

Bước xích 63.5mm

Bước xích 76.2mm

Bước xích 101.6mm

 
Nhông xích 20B
Thông số nhông xích 20B

Thông số nhông xích 20B

Thông số nhông xích 20B-2R

ĐVT: mm

Thông số xích 20B tương ứng nhông xích 20B

·Xích                         : 20B-1R

·Bước xích:               : (P) 31.8 mm

·Bề rộng con lăn       : (W) 19.6 mm

·Đường kính con lăn: (Dr) 19.1 mm

Thông số xích tương ứng nhông 20B
 
Nhông xích 24B
Thông số nhông xích 24B
Thông số nhông xích 24B-2R

Thông số nhông xích 24B

ĐVT: mm

Thông số xích 24B tương ứng nhông xích 24B

·Xích                         : 24B-1R

·Bước xích:               : (P) 38.1 mm

·Bề rộng con lăn       : (W) 25.4 mm

·Đường kính con lăn: (Dr) 25.4 mm

Thông số xích tương ứng nhông 24B
Nhông xích 28B
 
Thông số nhông xích 28B
Thông số nhông xích 28B-2R

Thông số nhông xích 28B

ĐVT: mm

Thông số xích 28B tương ứng nhông xích 28B

·Xích                         : 28B-1R

·Bước xích:               : (P) 44.5 mm

·Bề rộng con lăn       : (W) 31 mm

·Đường kính con lăn: (Dr) 27.9 mm

Thông số xích tương ứng nhông 28B
Nhông xích 32B
 
Thông số nhông xích 32B
Thông số nhông xích 32B-2R

Thông số nhông xích 32B

Thông số xích 32B tương ứng nhông xích 32B

·Xích                         : 32B-1R

·Bước xích:               : (P) 50.8 mm

·Bề rộng con lăn       : (W) 31 mm

·Đường kính con lăn: (Dr) 29.2 mm

Thông số xích tương ứng nhông 32B